Obec Svatý Jan pod Skalou

Výlety a trasy do Sv. Jana

Pěší výlety   

Naučné stezky   

Cyklotrasy   

Horolezectví   

Vzdálenosti


 Pěší výlety

POZOR, žlutá trasa Svatý Jan - Hostim - Srbsko je až do konce roku 2022 v osadě Kozel neprůchodná kvůli opravě mostu přes Kačák !!! Z Hostimi možno dojít do Srbska po Zelená . 

Beroun - Svatý Jan - Karlštejn 
(13,5 km Červená - Cesta Vojty Náprstka)

KarlštejnSvatý Jan pod Skalou odjakživa působí na návštěvníky majestátným dojmem a podmaňuje si je svým kouzlem. Snad právě toto kouzlo bylo v roce 1889 podnětem ke zřízení stezky Vojty Náprstka z Berouna přes Sv. Jan pod Skalou do Karlštejna. Je to dnes nejstarší dochovaná značení turistická trasa v Česku. Můžete ji projít po červené značce z Berounského náměstí, kolem vlakového nádraží a berounské nemocnice, přes kopec Herinky s památným místem zvaným U Dubu (zde je možnost si odpočinout v malebném altánku) do Sv. Jana. Odtud cesta po malé odbočce kolem Kaple sv. Kříže a na vyhlídku ke kříži na dominantní svatojánské Skále pokračuje dál lesem, kolem Bubovických vodopádů, Dubu sedmi bratří až ke Karlštejnskému hradu, kde trasa končí.

Vráž u Berouna  - Svatý Jan  - Karlštejn 
(celkem 11,5 km,
nejprve z žst. Vráž po Zelená, pak Žlutá, ze Sv. Jana dále po Červená)

Tato druhá nejpoužívanější trasa začíná ve Vráži u Berouna. Od druhé zastávky ve Vráži (zastávky MHD, Bus, Vlak - "Vráž - rozcestí k želez. stanici"), se vydáme po žluté značce. Přejdeme dálniční most a po 100 m odbočíme do lesa. Pohodlnou lesní cestou sejdeme po 10 minutách do Sv. Jana. Tam se napojíme na červenou značku a pokračujeme dále po ní přes Bubovické vodopády a Dub sedmi bratří na Karlštejn.

Svatý Jan  - AMERIKA - Karlštejn 
(5,5 km, nebo 7 km Červená Žlutá)

Lom Velká AmerikaPoněkud neobvyklá, přesto však velmi žádaná kombinace cest. Hlavně kvůli atraktivitě zatopených lomů nazývaných Velká Amerika a Malá Amerika. Do starých lomů je trvale zakázaný vstup (nebezpečí úrazu a soukromý pozemek společnosti Lomy Mořina). K lomům nás ze Sv. Jana dovedou dvě cesty:

1. Ze Sv. Jana se nejprve dostaneme do Bubovic, odtud potom půjdeme po silnici 3,5 km směrem Mořina. Zatopený lom Velká Amerika je u silnice a nemůžete ho minout. Od lomu potom dále vede nově značená žlutá turistická cesta , spojující zdejší zatopené lomy. Těsně před Karlštejnem se spojuje s červenou a pokračuje dále ke hradu Karlštejn. 
2. Trasa vede oproti předešlé celou dobu lesem. Ze Sv. Jana půjdeme po červené směr Karlštejn. Před Karlštejnem odbočíme po žluté a k lomům příjdeme z opačné strany. Dále je možné pokračovat směr Mořina, kde jezdí také Pražská MHD.

Svatý Jan - Srbsko - Koněpruské Jeskyně 
(12,5 km Žlutá nebo Červená + Žlutá)

KoněprusyPokud se ze Svatého Jana se vydáme po žluté, cesta nás vede podle vody přes osadu Hostim do Srbska, pak prochází rezervací Koda a po 12,5 km končí v Koněpruských jeskyních (Největší jeskynní krápníkový komplex v Čechách). POZOR, tato žlutá trasa je až do konce roku 2022 v osadě Kozel neprůchodná kvůli opravě mostu přes Kačák !!! Z Hostimi možno dojít do Srbska po Zelená . 
Pokud Chceme zvolit cestu přes Bubovické vodopády, půjdeme z Jána až k nim po červené. Tam se napojíme na žlutou, která nás také dovede do Srbska.

 Svatý Jan - Tetín (přes Srbsko - 9,6 km) 

Cesta je až do Srbska popsaná výše. V 5 km vzdáleném Srbsku přejdeme po lávce řeku Berounsku a máme dvě možnosti, jak dále pokračovat. Proti proudu řeky po "Stezce sv. Ludmily" dojedem po 4,6 km do Tetína. Druhá možnost - pokračovat po žluté trase skrze krásnou Kodskou rokli. Z Kodského rozcesí dále po modré do Tetína. Obě trasy jsou stejně dlouhé a každá má svůj půvab. 

Loděnice - Svatý Jan 
(4,8 km po silnici, dále po 
Žlutá)

Tato hlavní automobilová přístupová cesta do Svatého Jana je pěšími turisty používaná nejméně. Je lepší použít podstatně kratší a záživnější trasu lesem z Vráže. Pokud se přesto vydáte od Loděnice, půjdete po silnici asi 3 km do osady Sedlec (zejména cestou od vlakového nádraží lze použít lesní cestu kolem Kačáku po jeho levém břehu přes osadu Černidla až k mostku před Sedlecem). V Sedlci od autobusové zastávky sejdeme z hlavní silnice mírně doprava a pokračujeme uličkou mezi domy. Na jejím konci cesta pokračuje dále jako lesní pěšina, která se na hřebenu kopce napojuje na žlutou  turist. značku od Vráže. Sejdeme po ní po krátké chvilce do Sv. Jana. 


 Svatojánské naučné stezky

schody ke křížku1. Naučná stezka "Svatojánský okruh" (4,5 km Naučná stezka) Okruh začíná na Svatojánské návsi. Vede k vrcholu na skále s křížem. Dále stezka pokračuje přes starý lom Paraple, kde je možné navštívit skanzen těžby vápence. Pokračuje okruhem přes tzv. Stydlé vody a po necelé hodince cesty se vrací zpět do Sv. Jana. Naučná stezka byla vybudována správou CHKO Český kras v roce 1984. Je na ní 10 zastávek s informačními panely a celkové převýšení na trase činí 166m.

NZ památky2. Svatojánské památky (4,5 km).  Krátké putování mezi Sedlcem a centrem Svatého Jana je značeno  spíše symbolicky šipkami na kovových tabulkách. A však mapa stezky je na každém jejím zastavení. Trasa je osazena sedmi tabulemi s informacemi o místních památkách - Areálu kláštera s jeskyní sv. Ivana, tří zdejších kaplí a sousoší.

3. Srdcem Českého Krasu (9 km) V roce 2020 byla obnovená naučná velmi dobře zpracovaná stezka Srdcem Českého krasu má 18 zastavení, 21 infopanelů. Nástupní i koneční místo je v obci Srbsko. Krátce vede podél toku Berounky, dále údolím Kačáku přes malebnou vesnici Hostím. Odtud stoupá nad Svatý Jan pod Skalou, jehož turisticky přeexponovanému centru se úmyslně vyhýbá. Obloukem se vrací přes Bubovické vodopády zpět do Srbska. 

Náhled mapy těchto tří nejvyhledávanějších naučných stezek (zdroj: MAPY.CZ) 

mapa stezek

4. Naučná stezka přírodní rezervací Karlštejn (10,3 km Naučná stezka ) - je nejrozsáhlejší naučnou stezkou na levém břehu Berounky. Byla vyznačena v roce 1989 a její hlavní okruh má 16 zastávek. - Bubovický potok • Kubrychtova bouda • Vodopády • Habrové doubravy • Dřeviny • Rostliny • Svatý Jan pod Skalou • Hostím • Louky • Kačák • Berounka • Budňanská skála • Dub Sedmi bratří • Lesní hospodaření • Králova studánka. Vhodnými nástupními místy pro jednotlivé okruhy jsou Srbsko, Karlštejn a Svatý Jan pod Skalou. 

geologická NZ5. Geologická naučná stezka  (39 km) Tato nejdelší stezka přibližuje geologický význam území západní části Českého krasu. Byla vybudována v roce 1999 a obnovena v roce 2007. Má celkem 17 zastavení. Začíná v Hlásné Třebani a vede do Karlštejna, na Velkou Amerikuu Mořiny, na Špičatý vrch u Loděnice, do Svatého Jana pod Skalou a dále přes Hostím údolím Kačáku do osady V Kozle, odtud do Srbska a na Kodu, Tobolku,  Kobylu a přes Zlatý kůň až do Suchomast.

Podrobnosti o naučných stezkách na stránkách CHKO Český kras

 Cyklotrasy

alkazarSvatý Jan pod Skalou je také vyhledávaným cílem pro cestování na kole. Přestože k nám nevede žádná oficiální cyklotrasa, přijíždí k nám nebo tudy projíždí velké množství cyklistů. Mimo pevných automobilových cest vyznačených na mapách je možné na kole projet do určité míry také místa, kam se auto nedostane, ale velká část oblasti se nachází v Národní přírodní rezervaci - zde je pohyb mimo značené turistické cesty zakázaný. Zdejší krajina, která je spíše rázu Alpského (místo bývá také nazýváno středočeské Alpy) navíc velmi znesnadňuje průjezd lesními cestami i na moderně vybavených horských kolech. Jízda po těchto cyklistům zakázaných místech, mezi strmými stráněmi, stromy a skalami je velice nebezpečná. Apelujeme proto na všechny cyklisty, aby vždy pamatovali na bezpečnost svoji i dalších "uživatelů" cest.  Pro pohodlnou cestu můžeme doporučit cyklotrasu Po stopách českých králů (spoluje Beroun s Točníkem, Křivoklátem a Karlštejnem). Pojedete-li podél Berounky do Karlštejna, u soutoku Berounky s Kačákem lze odbočit romantickým údolím potoka přes Hostím na Sv. Jan, vzdálený pouhých 3,5 km. POZOR:  Momentálně (až do konce roku 2022) je tato žlutě značená trasa kvůli opravě mostu přes Kačák v Kozle neprůchodná !!!

Beroun - Hostím - Svatý Jan (7,5 km)
Pro první část této trasy použijeme výše zmíněnou cyklotrasu z Berouna podél řeky až k soutoku s Kačákem. Potom budeme pokračovat dále proti toku Kačáku na Hostím. POZOR:  Momentálně (až do konce roku 2022) je tato žlutě značená trasa kvůli opravě mostu přes Kačák v Kozle neprůchodná !!!  Z Hostíma do Sv. Jana jsou to už jen 2 km. Trasa vede celou dobu po rovině a není náročná. Ze Sv. Jana můžeme pokračovat po silnici na Loděnice a Beroun, nebo se vrátit zpět. Také z Hostíma je možné použít asfaltovou silnici na Beroun, kde však musíme překonat táhlý kopec. 

Karlštejn - Srbsko - Svatý Jan (9,5 km)
Pro cyklisty, kteří chtějí také něco více zvěděti se výborně hodí i část 2. naučné stezky v úseku z Karlštejna přes Srbsko podél vody po rovině do Sv. Jana. Z Karlštejna vede trasa podél řeky Berounky přes Srbsko až k soutoku řeky s potokem Kačákem. Pokračuje podél toku přes vesnici Hostím do Sv. Jana, kde končí. Ze Srbska je také značená jako žlutá turist. trasa.

Svatý Jan - Tetín (9,6 km) možno pokračovat dále směr BerounTetín
Lze použít výše popsanou trasu Svatý Jan - Tetín, vedoucí po Stezce sv. Ludmily a dále po cestách údolím Kačáku a Berounky.

Beroun - Sv. Jan - Karlštejn (17 km)
Trasa vznikne pouhým propojením obou tras předchozích.

Karlštejn - Amerika - Loděnice - Sv. Jan - Srbsko - Karlštejn (29 km)
Další značená cyklotrasa začíná a končí v Karlštejně. Kolem hradu stále táhlým kopcem přijedeme na Mořinu. Odtud kolem lomu Amerika přes Bubovice do Loděnic. Odtud stále po silnici do Sv. Jana pod Skalou a dále přes Hostím, podél vody údolím do Srbska a dále na Karlštejn. Tyto a jiné hlavní trasy lze samozřejmě různě kombinovat navzájem, i s použitím silnic.


 Horolezectví

Svatý Jan pod Skalou je také vyhledávaným místem pro sportovní horolezectví. Podmínky pro lezení jsou zde však omezené. Celá oblast se nachází v rezervaci Karlštejnsko a horolezectví je povoleno pouze na vybraných místech a v omezeném období. Podrobnosti naleznete v místním horolezeckém průvodci autorů Sedláčka, Pletánka a Dražského


 Vzdálenosti

Pro úplnost uvádíme vzdálenosti různých míst v okolí od Sv. Jana pro pěší trasy

Svatý Jan - BEROUN Červená 5 km (centrum)
Svatý Jan - BEROUN 7,5 km (přes Hostím k Berounce Žlutá + proti proudu po stezce Českých králů)
Svatý Jan - Karlštejn Červená 8,5 km
Svatý Jan - Karlštejn 9,5km (přes Hostím k Berounce Žlutá a pak po proudu - 2. naučná stezka Naučná stezka)
Svatý Jan - Vráž u Berouna Žlutá a pak Zelená 2,7 km bus, 3 km nádraží ČSD
Svatý Jan - Loděnice 5 km - většinou po silnici s možností občasných alternativ
Svatý Jan - Srbsko 5 km (Červená Kubrychtoba bouda+ Modrá) nebo 4,8 km podél vody - 2. NS Naučná stezka Žlutá
Svatý Jan - Tetín 9,6 km (přes Hostim a Srbsko Žlutá a poté po stezce sv. Ludmily)  
Svatý Jan - Bubovické vodopády 4,5 km Červená
Svatý Jan - Koněpruské jeskyně 12,5 km Žlutá
Svatý Jan - Bubovice Červená + Zelená 2,5km
Svatý Jan - Lom "Amerika"(u Mořiny) 5,5 km Červená + Zelená dále po silnici
nebo 7 km Červená směr Karlštejn, před Karlštejnem odbočit na Žlutá
Svatý Jan - Lom Alkazar v Kozle 4,5 km - (vodácké stanoviště na Berounce) 

Vzdálenost okolních rozcestí ze Sv. Jana 

Rozcestí u Dubu 1,5 km Žlutá  Červená(u osady Záhrabská - směr Sv. Jan, Beroun, Vráž)
Rozcestí V Jahodnici 2 km Žlutá + Žlutá( u Vráže- směr Sv. Jan, dub na Herinkách, Vráž)
Soutok Kačáku s Berounkou 3,8 km Naučná stezka Žlutá(osada Kozel - směr Sv. Jan, Beroun, Srbsko)
Rozcestí U křížku 1,8 kmZelená Modrá Naučná stezka (u Bubovic - směr Sv. Jan, Bubovice, Srbsko, Loděnice, Hostím

 

Návštěvnost

Celkem návštěv:

Počítadlo přístupů

Kalendář

Odkazy

Ukliďme si Česko:


 

PODPORUJEME

Podporujeme BabyBoxy

Překlad (translations)

Partnerství

Mobilní aplikace V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 19 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 20/11 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 21/13 °C

WebArchiv

WebArchiv

Patička